RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Rybnik – wszystko, czego sobie życzysz

Obecnie trwa kampania mająca na celu wypromowanie oferty inwestycyjnej obejmującej 5 terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Rybniku.

Jest ona elementem kampanii pn. „Rybnik, wszystko czego sobie życzysz – promocja terenów inwestycyjnych".

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności wśród inwestorów oferty inwestycyjnej miasta, obejmującej 5 kluczowych terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 91,1681 ha. 

Oczekiwanym rezultatem kampanii jest zainteresowanie miastem ze strony inwestorów, które ma zostać podsycone udziałem w jednych z największych w Europie targach nieruchomości komercyjnych organizowanych w Cannes i Monachium.

Prezentowane tereny inwestycyjne należą do najbardziej prestiżowych w Rybniku. Opracowane na zlecenie miasta wstępne koncepcje zagospodarowania potwierdzają atrakcyjność terenów przeznaczonych na inwestycje biznesowe, usługowe, handlowe i rekreacyjno-rozrywkowe. Nowe inwestycje przyczynią się do ożywienia rynku pracy i zwiększenia atrakcyjności Rybnika jako centrum aglomeracji rybnickiej.

Do 30 września br. trwa telewizyjna kampania spotowa prezentująca 30-sekundowy spot, na antenie Polsat News oraz TVN24. Ponadto, oprócz spotu w ramach realizacji tego etapu kampanii promocyjnej został zrealizowany 3-minutowy film o terenach inwestycyjnych.

 

Spot promocyjny:

 

Film promocyjny:

 

 Źródło: Urząd Miasta Rybnika


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013