RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Elegancka wizytówka Uniwersytetu

23 września br. odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji kompleksowej termomodernizacji rektoratu Uniwersytetu Śląskiego.

Celem inwestycji było zmniejszenie zużycia energii poprzez efektywne jej wykorzystanie, obniżając potencjał produkcji energii cieplnej przez ciepłownie miejskie, w konsekwencji przyczyniając się do ograniczenia ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Projekt pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007−2013. Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz rektorskich i kanclerskich oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego.

Jednym z punktów programu było odsłonięcie odcisku dłoni w Uniwersyteckiej Alei Gwiazd przez prof. zw. dr. hab. Maksymiliana Pazdana, rektora UŚ w latach 1990−1996. Aleja została otwarta 4 listopada 2011 r. Do tej pory odciski swoich dłoni odsłonili: rektor UŚ w latach 2002–2008 prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, prezydent Katowic Piotr Uszok oraz przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w latach 2008–2010 Jacek Szymik-Kozaczko, JE Arcybiskup Senior dr Damian Zimoń oraz Kamil Durczok, głos Studenckiego Studia Radiowego „Egida”.

Źródło: Biuro Prasowe Uniwersytetu Śląskiego


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013