RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nagrania z konferencji

Konferencja prezentująca wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych dot. RPO WSL

Katowice, 5 listopada 2014 r.

 

 

Konferencja konsultacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Katowice, 4 września 2013 r.

 

Konferencja pt. "Przedsiębiorczy, czyli innowacyjny"

Katowice, 12 listopada 2013 r.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013