RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Centrum z charakterem

Pokazy iluzji, mimów i lewitacji, animacje dla dzieci, koncerty Łazowskiej Orkiestry Instrumentalnej i Kapeli Podwórkowej „To i Owo” - to tylko część propozycji, które przygotowali organizatorzy podczas historycznego otwarcia w dniu 22 września br. nowej przestrzeni miejskiej w Łazach.

Gmina Łazy w 2012 roku rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Rewitalizacja centrum miasta Łazy”. Całkowita wartość projektu to kwota 4 170 434 zł. Po budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji to największa inwestycja miejska w Łazach.

Rewitalizacja centrum miasta miała na celu przywrócenie uporządkowanego charakteru przestrzeni publicznych, nadanie im charakteru jednorodności, spójności architektonicznej i urbanistycznej.

Jednym z głównych elementów zrewitalizowanego centrum jest odnowiony dworzec kolejowy. Budynek nabrał nowego oblicza, widać jego architekturę i piękno. W środku znajdą się lokale usługowo-handlowe oraz – co najważniejsze - Izba Tradycji, poświęcona kolei i związkom Łaz z kolejnictwem. Na terenie dworca funkcjonować będzie także Punkt Informacji Turystycznej.

Inną atrakcją centrum Łaz jest nowoczesna, podświetlana fontanna. Na wiosnę zostanie napełniona solanką, wodą bardzo bogata w jod ze źródeł Zabłocia koło Bierunia.

Motyw przewodni rewitalizacji to kolejnictwo. Elementy małej architektury, oświetlenie mają nawiązywać właśnie do kolei. Władze miasta starają się obecnie, by na wiosnę w sąsiedztwie nowego centrum stanął zabytkowy, wyremontowany parowóz. Obecnie jest on na terenie przy lokomotywowni w Łazach.

Według pomysłodawczyni koncepcji rewitalizacji Łaz, Elżbiety Błeszyńskiej-Koclęgi, przyjęte założenia projektu cechują się podobnym sposobem aranżowania przestrzeni poprzez zastosowanie powtarzalnych nawierzchni, dobór małej architektury, jak operowanie geometrią sześcianu, który powtarza się jako forma przestrzenna lub jako zapis na płaszczyźnie wytworzony poprzez zmiany nawierzchni kolorów.

Ważnym elementem nadania nowego charakteru przestrzeni było zastosowanie oświetlenia lamp najazdowych zamocowanych w nawierzchni, a także nasadzenie zieleni, która dopełnia charakter atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. Zrealizowane działania pozwoliły nadać centrum Łaz, nowej i ważnej funkcji publicznej.

Specjalnie dla mieszkańców gminy, którzy nie mogli się doczekać zakończenia prac, przygotowano szereg atrakcji. Otwarciu towarzyszył występ solistów ze Studia Piosenki MOK Łazy i Łazowskiej Orkiestry Instrumentalnej pod dyrekcją Jacka Dobrzańskiego. Nie lada gratką dla zebranej publiczności był pokaz modelek, w ramach projektu „Matt MacGregor Photostream”, Mateusza Legiety. Podsumowaniem wieczoru był recital gitarowego duetu Jakub Zaborski – Piotr Szumlas, laureatów programu Must be the Music.

Źródło: Urząd Miasta Łazy


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013