RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Komisja Europejska w Śląskiem

W dniach 3-4 października br. reprezentanci Komisji Europejskiej przebywali z doroczną wizytą w województwie śląskim.

Podczas wizyty spotkali się oni z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w proces wdrażania Funduszy Europejskich, by podsumować realizację w Polsce Polityki Spójności.

To już dziesiąte spotkanie, podczas którego omawiane są zdobyte doświadczenia i podsumowywane efekty prac. Przedmiotem spotkania jest przegląd stanu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz horyzontalnych kwestii dotyczących Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.

W trakcie spotkania poruszane były także kwestie dotyczące przygotowań do zamknięcia perspektywy 2007-2013. Zaprezentowano też informacje na temat bieżącego stanu przygotowań do perspektywy 2014-2020. „To odpowiedni moment na dokonanie podsumowania efektywności wdrażania, wyciągnięcie wniosków na przyszłość, a także na rozmowę o wyzwaniach w kontekście rozpoczętych już prac związanych z zamknięciem pomocy" - mówiła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

W 2012 r. utrzymała się dotychczasowa dynamika tempa zawierania umów. Zawarto 15 tys. umów na kwotę unijnego dofinansowania wynoszącą ponad 40 mld zł. „Do tej chwili podpisano blisko 89 tys. umów o wartości 365 mld zł, z czego środki unijne to ponad 250 mld zł, czyli ponad 88% alokacji. Uwzględniając zaakceptowane już projekty indywidualne, można szacować, że skonsumowaliśmy już ok. 93% przyznanej nam puli" - poinformowała minister.

Obecny na spotkaniu marszałek Mirosław Sekuła, odnosząc się do nowego okresu programowania, podkreślał, że nowa perspektywa unijna musi być prorozwojowa. „Jesteśmy przed nowym okresem reindustrializacji. Środki z nowej perspektywy unijnej muszą być przeznaczone na innowacje, bo tylko takie podejście pozwoli nam na rozwój województwa" - tłumaczył marszałek.

Jednym z punktów wydarzenia jest także zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO, która została oddana do użytku zwiedzającym dzięki inwestycjom zrealizowanym przy wsparciu Funduszy Europejskich. Uczestnicy wydarzenia zapoznali się również z efektami jeszcze jednego projektu dofinansowanego z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 realizowanego w Laboratorium Technologicznym Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013