RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Konferencja miejska w Zabrzu

W dniach 17-18 listopada br. w Zabrzu odbędzie się happening wraz z wernisażem wystawy „Jakość życia w mieście , a odpowiedzialność w aspekcie krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja przestrzeni miasta w latach 2007-2013”.

Będzie to wydarzenie poświęcone będzie kwestiom: rewitalizacji, kształtowania krajobrazu i ładu przestrzennego miasta, podczas którego zostaną zaprezentowane między innymi przykłady realizacji w tym zakresie w ramach pozyskanych środków RPO WSL 2007-2013.

17 listopada, od godz. 15.00

Plac Teatralny - Kwartał Sztuki

występ grupy Performens z Krakowa i Poznania

18 listopada, 9.30-18.00

MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a

finał wraz z wernisażem wystawy prac studentów

(wystawa czynna do 14 grudnia)

 

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się w załączniku.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013