RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

JESSICA wesprze Centrum Medyczne w Chorzowie

26 września 2013 r. została podpisana dziesiąta już umowa o pożyczkę ze środków Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. Beneficjentem umowy jest firma BetaMed S.A. realizująca projekt rozbudowy Centrum Medycznego w Chorzowie.

Celem bezpośrednim projektu jest rewitalizacja nieużytkowanych obszarów w centralnej części miasta oraz powstanie nowoczesnego obiektu oferującego szeroki wachlarz usług leczniczych, rehabilitacyjnych, sportowych oraz część konferencyjna i usługowo-handlowa.

Efektem realizacji projektu będzie możliwość integracji pacjentów Centrum Medycznego z możliwie szeroką rzeszą osób niebędących pensjonariuszami placówki. Aktywizacja poprzez wyjazdy do kina, teatru czy opery, zajęcia na świeżym powietrzu czy na basenie, zwiedzanie zabytkowych miejsc mają odnieść pozytywny skutek w procesie leczenia pacjentów.

Jednocześnie szeroka oferta Centrum daje możliwość korzystania z jego zasobów mieszkańcom nie tylko najbliższej okolicy. Przykładowo, część sportowa daje możliwość uczestniczenia w zajęciach fitness, jogi czy sztuk walki oraz zajęciach na siłowni. Część usługowo-handlowa zaoferuje możliwość skorzystania z usług fryzjera czy kosmetyczki oraz zrobienia zakupów artykułów spożywczych, biurowych bądź lekarstw. Na terenie Centrum powstanie również biblioteka wraz z czytelnią, gdzie będzie można zobaczyć film bądź posłuchać ulubionej muzyki.

 

Informacje o projekcje:

Tytuł projektu: „Przebudowa z częściową nadbudową i zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudową budynku Centrum Medycznego „BetaMed” w Chorzowie”

Przedmiot: przebudowa z częściową nadbudową i zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudową budynku Centrum Medycznego „BetaMed” w Chorzowie

Beneficjent: Betamed Spółka Akcyjna

Wartość projektu: 67 460 520,90 zł

Pożyczka JESSICA: 29 600 000,00 zł

Pożyczka uzupełniająca BOŚ: 30 614 468,81 zł

Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem: 228 szt. (19 szt. miesięcznie)

Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem: 1060 osób

Powierzchnia terenów zrewitalizowanych: 0,9127 ha

Liczba nowych miejsc pracy: 45 szt.

Data podpisania umowy: 26 września 2013 r.

Termin zakończenia inwestycji: 31 grudnia 2014 r.

Data obowiązywania umowy: 31 grudnia 2027 r.

Data spłaty pożyczki: 31 grudnia 2027 r.

--

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa została opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny wraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Mechanizm umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie części środków z unijnych dotacji na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Środki są rozdzielane na poszczególne projekty za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich.

O odmienności mechanizmu JESSICA w stosunku do dotacji ze środków unijnych stanowi to, że są to instrumenty zwrotne (pożyczki, wkłady kapitałowe, gwarancje), wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie, a zwrócone środki można wielokrotnie wykorzystać.

W województwie śląskim Inicjatywa JESSICA jest wdrażana w ramach specjalnie utworzonego Poddziałania 6.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zabezpieczono na nią kwotę 60 milionów euro. Umożliwi to realizację projektów w zakresie:

• przebudowy starych lub nieużywanych budynków przemysłowych,

• rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych,

• rewitalizacji miast.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013