RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

HubClub Śląski Klaster ICT i Multimediów robi interesy w Finlandii

W październiku br.  członkowie Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club mieli okazję nawiązać kontakty gospodarcze z przedsiębiorcami z Finlandii.

Według raportu Komisji Europejskiej Finlandia jest jednym z liderów pod względem wyników innowacyjności wśród krajów Unii Europejskiej. Klastrowicze nawiązali kontakty z najlepszymi.

W wizycie uczestniczyli śląscy przedsiębiorcy z branży ICT i multimedialnej - członkowie klastra: Profis&Work Mindmine Sp. z o.o., Serious Impact 3S SARE S.A., Alan Systems Sp. z o.o. Sp. k., ITmaster Arkadiusz Rusin Ganso Sp. z o.o., Stanusch Technologies S.A., Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., neronIT Sp. z o.o. Digital Core Design Sp. z o.o. Sp. k. oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Organizatorem wizyty był Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., który jest koordynatorem projektu „Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.

Wizyta w Finlandii była trzecią z cyklu zaplanowanych w projekcie wyjazdów zagranicznych. Członkowie klastra uczestniczyli w spotkaniu biznesowym w Science Park w Turku, podczas którego poznali działalność Parku oraz specyfikę fińskiego rynku. Nie zabrakło wrażeń w multimedialnych obiektach Game Lab w ICT-house Kupittaa, gdzie członkowie Klastra mieli okazję przenieść się w świat wirtualnych projektów.

Odwiedzili również LOGOMO - zabytkowy obiekt stacji kolejowej zaadaptowany na cele kulturalno-biznesowe,gdzie odbyły się sesje networkingowe z przedsiębiorcami z Finlandii. Sesje networkingowe odbyły się w obszarach dotyczących: gier edukacyjnych, zbierania i analizy danych w sieci Web, Mobilnych i Webowych usług biznesowych oraz zarządzania relacjami z klientami CRM.

Wymiana doświadczeń jeszcze bardziej uzmysłowiła członkom klastra, że dla rozwoju swoich firm strategiczne znaczenie mają kontakty i spotkania w jak najbardziej interdyscyplinarnym gronie. Dzięki nim tworzą się relacje między ludźmi, pełniące rolę kanałów dyfuzji wiedzy i doświadczeń, którymi buduje się innowacyjny biznes.

Źródło: Śląski Klaster Multimedialny


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013