RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Centrum Bramy Morawskiej wyróżnione

14 listopada br. ogłoszono laureatów konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna. Na tegoroczną - 14 edycję konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego wpłynęło 36 zgłoszeń z 27 gmin.

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego ma na celu promocję rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wyróżnia najciekawsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną województwa.

Każdego roku nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w minionym roku kalendarzowym. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego.

W kategorii „Zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej” wyróżniono projekt dofinansowany z RPO WSL pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” za konsekwentnie i z sukcesem przeprowadzoną rewitalizację z częściową rekonstrukcją zamku, która dała mieszkańcom Raciborza kultowe miejsce spotkań i najważniejszych wydarzeń kulturalnych, jednocześnie przywracając do nowego życia zabytek o piastowskich korzeniach.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013