RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ośrodek zdrowia w Ustroniu jak nowy

W listopadzie 2013 roku zakończono realizację projektu „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. Mickiewicza w Ustroniu”.

Realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kompleksowej modernizacji istniejącego Ośrodka Zdrowia w Ustroniu przy ul. Mickiewicza. W ramach projektu przewidziano:

  • modernizację pomieszczeń,
  • termomodernizację budynku oraz remont dachu;
  • dostosowanie budynku do wymogów osób niepełnosprawnych;
  • przebudowę otoczenia budynku.

Przeprowadzenie wymienionych prac było konieczne w celu poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie Ustronia, w tym w szczególności dla osób niepełnosprawnych, oraz przystosowania obiektu Ośrodka Zdrowia do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W pierwszym etapie robót na zewnątrz budynku dobudowano szyb windy, zmieniono schody wejściowe, wykonano nową pochylnię dla osób niepełnosprawnych, przebudowano kominy. W środku budynku wykonano nowe sanitariaty przy poradni ginekologicznej oraz dla osób niepełnosprawnych.

W drugim etapie wykonano modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem m.in. na gabinety lekarskie, kotłownię i pomieszczenia techniczne. Wymieniono instalację c.o., wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacyjną, wprawiono nowe okna.

Trzeci etap robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, przebudowę klatki schodowej szklanej w systemie fasadowym z szybami zespolonymi oraz budowę nowych zadaszeń ze szkła. Na terenie wokół Ośrodka Zdrowia wykonano nowe ogrodzenie oraz parking.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy Ustronia jak również przebywający w mieście turyści mogą korzystać w pełni z podstawowych usług z zakresu ochrony zdrowia.


Źródło: Urząd Miasta Ustroń


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013