RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kopalnia Saturn w Czeladzi perłą Szlaku Zabytków Techniki dzięki RPO WSL

W październiku 2013 roku zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu i budową bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi i równocześnie z przebudową Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA.

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego po dwóch latach Saturn wraca na Szlak Zabytków Techniki jako jedna z jego perełek. RPO WSL dofinansował zarówno rewitalizację obiektu Galerii (projekt „Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi”), jak i przebudowę jej otoczenia (projekt „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi”).

W 2005 roku czeladzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, wspierane dotacjami z czeladzkiego magistratu i z Urzędu Marszałkowskiego, uruchomiło Galerię ELEKTROWNIA. Przez kilka lat działalności (2005-2011) w Galerii odbyło się ok. 40 imprez różnego formatu, w tym imprezy o charakterze międzynarodowym. Aktywność Galerii doceniono wpisując ją na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego w październiku 2010 roku. Zarazem Galeria trafiła na Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH). Tak oto, dzięki funduszom europejskim, kopalnia stworzona przez europejską elitę przemysłu, powróciła symbolicznie do Europy.

Co się udało zrobić dzięki dotacjom RPO WSL? Za kwotę 2 243 631,90 zł przebudowano otoczenie między obiektami kopalni wraz z elementami infrastruktury aktywnych form turystyki. Prace objęły: remont ulicy Biedermanna z chodnikami, budowę parkingów, stanowisk dla autokarów, odwodnienie, ogrodzenie i oświetlenie całego terenu, wykonanie placu z infrastrukturą wypoczynkową i rowerową oraz parkiem tematycznym poświęconym historii kopalni Saturn, witającym gości górniczym „Szczęść Boże!”. Powstała także infrastruktura dla imprez plenerowych, przede wszystkim INDUSTRIADY. W budynku Galerii przeprowadzono prace konserwacyjne, dostosowano go do potrzeb niepełnosprawnych. W wyniku adaptacji powierzchnia użytkowa powiększyła się ponad trzykrotnie. Koszt tych prac wyniósł 10 865 683,76 zł.

27 listopada br. odbyło się otwarcie terenu i Galerii. O pomyślność dbały przechadzające się dobre duchy dawnych właścicieli Saturna – książąt Hohenlohe i królów bawełny: Karola Scheiblera II i Alfreda Biedermanna z małżonkami, które odtańczyły w sali wystaw walc niczym z „Ziemi obiecanej”. Tego dnia na kopalni obecnych było ok. 2 tys. osób z całej Aglomeracji Katowickiej. Saturn zaprasza!

Źródło: Urząd Miasta Czeladź

--

W kwietniu 2014 r. Galeria Elektrownia w Czeladzi zdobyła tytuł Superjednostka 2013 w plebiscycie oragnizowanym przez Stowarzyszenie Nasze Miasto na najlepszą realizację architektoniczną 2013 roku - za dobry przykład adaptacji obiektu poprzemysłowego na cele kulturalne. Jurorzy zdecydowali się docenić zwłaszcza dbałość o detal oraz precyzję realizacji.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013