RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

MCK z pozytywną decyzją Komisji

26 listopada br. Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu dofinansowania budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (MCK) ze środków Unii Europejskiej.

MCK jest jednym z trzech kluczowych projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, którego wartość przekracza 50 mln euro. Wiąże się to z koniecznością uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej dla wkładu finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W listopadzie br. Zarząd Województwa podjął uchwałę o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu z 61,52% do 73,30% kosztów kwalifikowanych. Zwiększeniu uległa również wartość całego projektu z 304,6 mln zł do poziomu 321, 8 mln zł, natomiast kwota dofinansowania została określona na poziomie 182,1 mln zł.

Głównym celem projektu związanego z budową MCK jest zagospodarowanie i rewitalizacja terenów poprzemysłowych po Kopalni Katowice, w sąsiedztwie Spodka oraz nowej lokalizacji Muzeum Śląskiego. Projekt zakłada budowę obiektu na potrzeby usług kongresowych, konferencyjnych, wystawienniczych i towarzyszących o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Zakończenie realizacji projektu jest przewidziane na koniec roku 2014.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013