RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Droga do SAG w Zawierciu otwarta!

W listopadzie br. zakończyła się budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu.

Inwestycja prowadzona była w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej”.

Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu na odcinku od ulicy Podmiejskiej do ulicy Mrzygłodzkiej. W ramach przedsięwzięcia zostało wybudowane 2,063 km dróg gminnych, 4,126 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 4,126 km poboczy, ustawiono także 97 latarni. Wybudowana droga zapewnia dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej, stąd też uznawana jest za projekt priorytetowy dla rozwoju miasta Zawiercie. Przyczynia się również do podniesienia jakości komunikacji, jak i bezpieczeństwa ruchu kołowego co powoduje poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 11 769 231,23 zł, z czego 4 077 324,14 zł pochodziło z środków unijnych w ramach RPO WSL.

Źródło: UM Zawiercie


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013