RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Stajnie Książęce udostępnione dla zwiedzających

Nowa atrakcja muzealna Pszczyny.

W swojej historii w stajniach rodzina książęca utrzymywała konie i powozy. Na początku XX wieku rozbudowano je o murowane garaże dla samochodów. Po przeszło 100 latach, od 25 października 2013 budynek zaczął służyć turystom jako muzeum. Obecnie mogą zapoznać się z historią Stajni Książęcych i przebiegiem prac konserwatorskich przy renowacji tego zabytkowego obiektu.

Najstarsze informacje o stajniach usytuowanych w pobliżu pszczyńskiego zamku, pochodzą z pszczyńskiego urbarza z 1629 roku. Obecnie istniejący kompleks stajni został wzniesiony w 2 połowie XIX wieku za czasów książęcej rodziny Hochbergów, według projektu architekta Oliviera Pavelta. Powozownię wybudowano w 1864 roku, stajnie wraz z siodlarnią w latach 1866-1867, natomiast do budowy ujeżdżalni przystąpiono w 1869 roku. Murowane garaże dla książęcych samochodów wzniesiono pomiędzy 1904 a 1910 rokiem.

Aby ratować Stajnie gmina Pszczyna pozyskała ok. 9 mln zł z funduszy unijnych w ramach RPO WSL. Pieniądze zostały przeznaczone na rewitalizację zabytkowych budynków dawnych stajni, powozowni i garaży książęcych należących do budynków kompleksu przyzamkowego Zamku Książęcego w Pszczynie. Zostały one zaadoptowane na cele muzealne i wystawiennicze. Po zakończeniu inwestycji Pszczyna oddała Muzeum Zamkowemu Stajnie Książęce w użytkowanie.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013