RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Droga do inwestycji

9 grudnia br. została otwarta nowa droga do terenów inwestycyjnych przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefie Tyskiej.

W uroczystości uczestniczyli: wicepremier Elżbieta Bieńkowska, marszałek Mirosław Sekuła, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, prezes zarządu KSSE Piotr Wojaczek i burmistrz Bierunia Bernard Pustelnik.

W ramach inwestycji powstały chodniki i ścieżka rowerowa, zatoki i przystanki autobusowe, zjazdy, oświetlenie, kanalizacja deszczowa oraz linia zasilająca. Przebudowano także sieć energetyczną i gazową.

Inwestycja, która kosztowała ponad 15,6 mln zł, to ważne przedsięwzięcie dla rozwoju gospodarczego regionu. Budowa drogi została zrealizowana w ramach projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących ze SSE w rejonie DK44 w Bieruniu" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (13 342 882,48 zł), Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.1 „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu", Poddziałanie 1.1.1. „Infrastruktura rozwoju gospodarczego".

Bieruńska strefa ekonomiczna obejmuje 38,5 h terenów inwestycyjnych oraz atrakcyjną ofertę przygotowaną dla potencjalnych inwestorów. Tereny przy ul. Turyńskiej cechuje dogodne położenie na tle połączeń komunikacyjnych zarówno regionalnych, jak i krajowych (DK 44, S1, A4) oraz aglomeracji miejskich: Katowic, Warszawy, Krakowa, Bielska-Białej i Cieszyna.

Wybudowanie drogi do terenów inwestycyjnych strefy ma w perspektywie najbliższych lat podnieść wartość inwestycyjną regionu oraz przynieść zatrudnienie kilkuset osobom.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013