RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zapraszamy do lektury

Zapraszamy do lektury czwartego – ostatniego w tym roku - numeru biuletynu „Silesia Region” 2013.

Przedstawiamy w nim aktualny przebieg prac nad RPO WSL na lata 2014-2020, skomplikowaną tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego i wpływ projektów hybrydowych na szansę jego rozwoju w Polsce w nowym okresie programowania oraz przypominamy sobie najważniejsze wydarzenia tego roku, w których wszyscy mieliśmy szansę wziąć udział.

Mamy również propozycję nowej wycieczki szlakiem RPO WSL.


 
nr 4
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013