RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Umowa na budowę sieci podpisana

31 października br. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego szybkiej sieci internet w ramach projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa.

Podpisanie umowy pomiędzy reprezentującym województwo Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego a wyłonionymi w drodze przetargu wykonawcami - ATEM - Polska sp. z o. o. oraz Fonbud sp z o. o. - oznacza faktyczne rozpoczęcie realizacji tego ważnego dla Śląska projektu.

Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie województwa śląskiego szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, która będzie umożliwiała optymalny rozwój usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej. Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy dostarczają usługi odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom oraz innym instytucjom. Zadanie to umożliwi likwidację obszarów wykluczenia cyfrowego oraz zapewni spójność infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie całego województwa. Dzięki realizacji projektu więcej gospodarstw domowych na terenie województwa będzie posiadało dostęp do szybkiego Internetu. Łączna długość Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej wyniesie 495 km.

Należy również podkreślić, iż budowa infrastruktury sieciowej jaką przewiduje się w ramach realizacji niniejszego projektu, umożliwi integrację wielu projektów budowy sieci szerokopasmowych na poziomie lokalnym jakie są realizowane na terenie województwa śląskiego w ramach Programu Rozwoju Subregionów oraz starających się o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej do RPO WSL.

Projekt Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Źródło: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013