RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Obwodnica Pszczyny otwarta

31 grudnia 2013 roku otwarta została północna obwodnica Pszczyny.

Powstawała od końca 2011 roku w ramach projektu pn. "Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935".

Powstał w ten sposób nowy przebieg DW 935. Obwodnica pozwala ominąć centrum Pszczyny pojazdom poruszającym się na trasie Suszec – Tychy.

Nowa obwodnica to 4,25 km drogi i bezkolizyjny węzeł z DK 1. Kosztowała ponad 115 mln złotych. Pieniądze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, budżetu województwa śląskiego i rezerwy budżetowej państwa.

Źródło: ZDW

 

Parametry techniczne obwodnicy:

  • Prędkość w terenie niezabudowanym – 90 km/h;
  • Prędkość w terenie zabudowanym – 80 km/h;
  • Szerokość pasa ruchu – 3,50 m;
  • Szerokość pasa środkowego dla relacji w lewo – 3,50 m;
  • Szerokość pasa zewnętrznego dla relacji w prawo – 3,50 m;
  • Opaska zewnętrzna – 0,50 m;
  • Pobocze – 1,5 m.

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013