RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Park, parkingi i ścieżka rowerowa w Olsztynie

Z końcem 2013 roku Gmina Olsztyn sfinalizowała projekt unijny pn. „Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIV w. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn”.

W ramach inwestycji u podnóża zamku od strony zabytkowego Spichlerza powstał park z alejkami, nad którymi zawieszono cztery efektowne rzeźby balansujące Jerzego Kędziory. Są także cztery polany rekreacyjne oraz ścieżka do zjazdów górskich. Zadbano również o elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, lampy i stanowiska grillowe. Do wszystkich atrakcji prowadzą ścieżki wytyczone od dwunastu wejść.

Wzdłuż drogi powiatowej Olsztyn – Biskupice, od parkingu pod Górą Biakło do rezerwatu przyrody Sokole Góry, powstała prawie kilometrowa, szeroka na dwa metry, asfaltowa ścieżka rowerowa. Przy rezerwacie przyrody Sokole Góry powstał parking oraz miejsca obsługi zmotoryzowanego turysty. Są tam: wiaty, stoły z ławkami, kosze na śmieci, miejsca piknikowe, stojaki na rowery oraz stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i autokarów.

– Te miejsca tak licznie odwiedzane przez turystów od dawna zasługiwały na zagospodarowanie. Zapraszamy do wypoczynku w Olsztynie – mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

Inwestycję dofinansowano z RPO WSL 2007-2013, Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne”.

Źródło: Urząd Gminy Olsztyn


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013