RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Prawdziwe historie w nowej kampanii Funduszy Europejskich

„Historia prawdziwa” to tytuł najnowszej kampanii promującej Fundusze Europejskie, która od 1 lutego br. jest obecna w telewizji, radio i Internecie.

Kampania opiera się na relacjach bohaterów, którzy opowiedzieli o zmianach w swoim życiu związanych z funduszami.

Zapraszamy do poznania historii Aleksa z Sosnowca, który w spocie opowiada z własnej perspektywy m.in. o korzyściach płynących z 2 inwestycji unijnych dofinansowanych z RPO WSL, tj.:

  • Modernizacja obiektu Pływalni Żeromskiego w Sosnowcu - I Etap
  • Adaptacja budynku nadszybia wraz z wieżą szybową "Anna" byłej KWK "Sosnowiec" jako Centrum Wspinaczkowo-Rekreacyjne wraz z infrastrukturą okołoturystyczną

Spoty kampanijne są emitowane w większości ogólnopolskich i tematycznych stacji telewizyjnych oraz w Internecie.

Na potrzeby kampanii stworzona została także strona internetowa www.historiaprawdziwa.pl, na której zamieszczone będą wersje rozszerzone poszczególnych historii. Informacje o kampanii pojawiają się też na profilach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w mediach społecznościowych (YouTube, Facebook, NK, Google+).

Kampania jest jednym z wielu działań informacyjnych i promocyjnych, do których państwa członkowskie UE i instytucje zarządzające programami operacyjnymi zostały zobowiązane przepisami unijnymi.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013