RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zaproszenie na konferencję

Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji zaprasza na pierwszą z cyklu trzech konferencji, zatytułowaną „Rola marki produktów turystycznych w rozwoju regionu”.

Konferencja odbędzie się 28 lutego br. w godz. 9.00–15.00 w podziemiach Kopalni Guido przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu.

Wśród poruszanych tematów będą:

  • Ta straszna geologia?!? Oferta geoturystyczna i geoedukacyjna Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu.
  • Kamieniołom Sadowa Góry w Jaworznie – przyszłość pod znakiem Geosfery!
  • Dofinansowanie turystyki w perspektywie 2014-2020

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora.

--

Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji powstał w 2013 roku, w ramach projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.3: transfer technologii i innowacji.

Beneficjentem projektu jest stowarzyszenie Instytut Wyszehradzki w Pszczynie. Realizacja zakresu rzeczowego projektu, w zakresie objętym niniejszym dofinansowaniem, przebiegać będzie w latach 2013-2014.

Celem Śląskiego Klastra Kultury, Turystyki i Rekreacji jest odpowiednie wyeksponowanie i efektywniejsze wykorzystanie potencjału kulturowego i środowiskowego województwa śląskiego, zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej – a tym samym również inwestycyjnej – całego regionu, promocja jego walorów i budowanie pozytywnego wizerunku.

Klaster jest oparty na współpracy podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki, kultury i rekreacji (w tym instytucji kultury, muzeów, stowarzyszeń), przy współpracy branż usług okołoturystycznych, doradczych, firm działających w obszarze eventów, promocji i marketingu a także sfery B+R, instytucji otoczenia biznesu i uczelni wyższych. Współpraca ta opiera się na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych członków Klastra.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013