RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Częstochowa inwestuje w bezpieczeństwo

O 48 nowych kamer i nowe Centrum Monitoringu wzbogaciła się Częstochowa po zakończeniu rozbudowy miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego. 24 lutego br. w siedzibie Straży Miejskiej podsumowano projekt i zaprezentowano pierwsze efekty działania mocno poszerzonego systemu.

W konferencji wzięli udział m.in. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i komendant miejski policji w Częstochowie Artur Bednarek, którzy zgodnie ocenili, że inwestycja powinna znacząco poprawić bezpieczeństwo na monitorowanym obszarze miasta. Pozwoli także szybciej i skuteczniej działać miejskim służbom – nie tylko porządkowym, ale także ratowniczym.

O możliwościach nowego systemu i specyfice prac mówili przedstawiciele wykonawcy – firmy 3S (wcześniej TKP), a Tomasz Pasieka - kierownik Referatu ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przedstawił m.in. fragmenty zapisów z kamer monitoringu obrazujące sytuacje, w których ten podgląd i odpowiednia reakcja służb miejskich zapobiegła zagrożeniom, a także pozwoliła zatrzymać sprawców przestępstw oraz wykroczeń na „gorącym uczynku” lub tuż po ich popełnieniu.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję zobaczyć jak wygląda praca operatorów w nowym Centrum Monitoringu, zlokalizowanym w komendzie Straży Miejskiej.

-----

W grudniu 2013 r. w Częstochowie zakończyła się kolejna z oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. W efekcie prac podjętych przez częstochowski samorząd bardzo istotnie zwiększyła się liczba kamer dozorujących ulice, place i skwery.

Rozbudowa miejskiego monitoringu nie byłaby możliwa bez pozyskiwania środków europejskich. Projekt pn. "Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy Bezpieczny Region (etap II w obszarze rewitalizacji miasta)" współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W efekcie realizacji przez władze miasta tego rewitalizacyjnego projektu – w obszarach kolejnych dzielnic pojawiło się 48 nowych kamer. Oprócz nowych punktów kamerowych rozbudowane zostało również Centrum Obsługi Monitoringu Wizyjnego zlokalizowane w budynku Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80. W wyniku modernizacji starego systemu, uruchomiono również dodatkowe stanowiska podglądowe w lokalnych jednostkach policji – co sprzyja zwiększeniu szybkości reakcji policji i Straży Miejskiej na wszelkie formy zakłócenia porządku publicznego oraz zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia.

Dodatkowo Straż Miejska uruchomiła nową Sekcję Terenową, w której strażnicy pełniący służbę patrolową zajmować się będą również obsługą ujawnianych przez monitoring zdarzeń w dzielnicach Raków i Ostatni Grosz.

O tym, że monitoring, sprawowany przez odpowiednio przygotowanych operatorów, jest skutecznym narzędziem poprawy bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony mienia - nie trzeba nikogo przekonywać Tylko w 2013 roku operatorzy systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta przekazali ogółem 2085 informacji i zgłoszeń do służb ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, które były realizowane przez Straż Miejską, policję, pogotowie ratunkowe, Państwową Straż Pożarną oraz Straż Ochrony Kolei.

Źródło: Urząd Miasta Częstochowa


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013