RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kiedyś - kopalnia, obecnie - teatr tańca

W dniach 7-9 marca br. Teatr ROZBARK zorganizował dni otwarte połączone z uroczystym otwarciem nowej siedziby. W programie znalazły się: spektakle, warsztaty tańca współczesnego oraz nabór do spektaklu.

Siedziba Teatru to teren po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” w Bytomiu, który został zaadaptowany dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zabudowania po byłej KWK „Rozbark” – nieczynnej od 1994 roku – to duży obszar poprzemysłowy w centrum Bytomia, ale jednocześnie wyjątkowy w skali regionu zabytek postindustrialny. Ich rewitalizacja posłużyła do wzmocnienia funkcji kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej zarówno miasta, jak i całego regionu.

W budynku dawnej cechowni KWK Rozbark w Bytomiu właśnie rozpoczął działalność Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, a stary budynek administracyjny pełni funkcję hotelu. W salach do ćwiczeń zamontowano elastyczną podłogę do tańca, natomiast sala widowiskowa została wzbogacona o mobilne podziały, które dają możliwość wielofunkcyjności w kwestii wykorzystania potencjału przestrzeni.

---

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK (ul. Dojazd 29, Bytom)

Podstawową misją i założeniem nowej instytucji artystycznej jest tworzenie i propagowanie sztuki tańca współczesnego, wzbogaconego o inne formy sztuki ruchu (jak pantomima, balet klasyczny, taniec uliczny itp.). Bogata tradycja tańca współczesnego w Bytomiu oraz zainteresowanie mieszkańców tą dziedziną sztuki sprawiają, że Bytom ma szansę stać się taneczną stolicą Polski. Dodatkowym atutem, który pozwoli na rozwinięcie działalności instytucji na zupełnie nowych polach, jest budynek Cechowni kopalni Rozbark, który jest siedzibą nowej instytucji.

Działalność merytoryczna Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK opiera się na trzech pionach: działalności artystycznej, działalności edukacyjnej i działalności społecznej. Uzupełnieniem tych form aktywności będzie działalność komercyjna, ukierunkowana na wypracowanie dochodu finansowego, który pozwoliłby na zwiększenie przychodów instytucji, a tym samym zmniejszenie obciążenia finansowego gminy Bytom względem Teatru ROZBARK. Przychody z działalności komercyjnej pozwolą także na rozszerzenie i wzbogacenie oferty wszystkich pionów działalności merytorycznej.

Źródło: Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013