RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Podpisanie umowy na rewitalizację Sławkowa

Miasto otrzyma 16 mln na modernizację centrum.

25 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Umowę podpisali: w imieniu Województwa Śląskiego członek Zarządu Arkadiusz Chęciński oraz Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego; w imieniu Miasta Sławków – burmistrz Bronisław Goraj oraz Paweł Kuc, skarbnik Sławkowa.

„Cieszę się, że Sławków zdecydował się zrealizować ten projekt. Prawie 20 mln złotych to ogromny zastrzyk finansowy, który wpłynie na rozwój miasta. Sławków, w kontekście realizowanej przez nas strategii z Małopolską, jest swoistym łącznikiem między naszymi regionami. Wierzę, że nowy rynek będzie ozdobą miasta” – powiedział podczas uroczystości Arkadiusz Chęciński.

„To największe dofinansowanie w historii miasta i jedna z największych inwestycji. Jesteśmy dobrze przygotowani do jej realizacji i zrobimy wszystko, by ten pierwszy etap inwestycji skutkował realizacją kolejnych i dalszym rozwojem miasta” – dodał burmistrz Bronisław Goraj.

Projekt „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I” zakłada rozwiązanie jednego z kluczowych problemów miasta, jakim jest zdegradowana przestrzeń publiczna i niewykorzystywane obecnie budynki komunalne południowo-wschodniej części zabytkowego układu urbanistycznego. Ma to doprowadzić do zwiększenia potencjału sławkowskiej starówki poprzez ożywienie ruchu turystycznego, poprawę dostępu do obiektów kultury, obszarów rekreacyjnych oraz miejskich terenów zielonych. Inwestycja obejmuje kompleksową rewitalizację centrum o łącznej powierzchni 3,962 ha. Planowana jest m.in. rewitalizacja zespołu parkowo-zamkowego, przebudowa ulic Mały Rynek – Kościelna – Staropocztowa, modernizacja trzech zabytkowych obiektów oraz budowa publicznego systemu monitoringu miasta. W ramach projektu zrealizowano już przebudowę ulicy Młyńskiej, budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, kładki dla pieszych, a także zagospodarowano płytę Rynku na parking.

W ostatnich latach w Sławkowie coraz większego znaczenia nabierają ponadlokalne funkcje miasta, związane z rozwojem turystyki i obsługą ruchu towarowego związanego z Zespołem Terminali Przeładunkowych LHS. Dodatkowo zaobserwować można rosnącą specjalizację lokalnego sektora MŚP. Rozwój wielu funkcji miasta oraz rozwiązywanie jego społecznych problemów zależy w istotnym stopniu od efektywnie prowadzonych działań rewitalizacyjnych centrum Sławkowa, które stanowi rdzeń dla wielu aktywności gospodarczych i społecznych.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to II kwartał 2015 roku. Całkowity koszt projektu to 21 160 630,56 zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 16 124 075,85 zł.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013