RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Otwarcie szatni na jubileusz 45-lecia "Płomienia" Połomia

9 marca br. na terenie Centrum rekreacyjno-sportowego w Połomi odbyło się uroczyste otwarcie I etapu inwestycji pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Połomi”, a także obchody jubileuszu 45-lecia istnienia Klubu Sportowego „Płomień” Połomia.

Impreza rozpoczęła się od otwarcia i poświęcenia szatni sportowej oraz sceny plenerowej, placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu i przyległego placu rekreacyjnego.

Inwestycja powstała w ciągu niespełna dwóch lat. Całe przedsięwzięcie było realizowane nowatorskim systemem „Projektuj i buduj”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Łączny koszt całej rewitalizacji to ponad 7,1 mln zł.

- Cele, jakie przyświecały tej inwestycji to przede wszystkim przywrócenie miejscowości Połomia faktycznego centrum wsi, rozwój działalności organizacji społecznych działających w sołectwie, stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, miejsca do organizacji imprez kulturalno-sportowych, a przez to wzrost atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej sołectwa Połomia i poprawa wizerunku gminy Mszana jako miejsca z uporządkowaną i funkcjonalną przestrzenią publiczną - mówił podczas otwarcia zastępca wójta Mszany Błażej Tatarczyk.

- Czekaliśmy na tę szatnię bardzo długo. W pierwszych latach istnienia klubu zawodnicy myli się w rzece, w kolejnych latach sportowcy mieli siedzibę w piwnicach dawnej plebanii, a potem w prowizorycznym budynku starej szatni. Teraz mamy obiekt na miarę XXI wieku, choć nie wszyscy wierzyli, że powstanie - podsumował prezes "Płomienia" Michał Woryna.

W skład pierwszego etapu inwestycji wchodzą:

  • Budynek zaplecza sportowego (szatni) - koszt budowy to 1,3 mln zł;
  • Scena plenerowa z zapleczem - 378 tys. zł;
  • Plac zabaw - 132 tys. zł;
  • Plac do ćwiczeń wysiłkowych - 80 tys. zł;
  • Skate park - 232 tys. zł;
  • Plac centralny, parking, droga dojazdowa, chodniki i ścieżki rowerowe, tereny zielone, oświetlenie oraz odwodnienie terenu - 700 tys. zł.

Źródło: Urząd Gminy Mszana


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013