RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zaproszenie na Forum Klastrów Turystyki

29 marca br. będzie miało miejsce Międzynarodowe Forum Klastrów Turystyki.

Odbędzie się ono w godz. 11.00-14.00 na XX Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2014.

Adres: Centrum Targowe FairExpo Sp. z o. o., ul. Bytkowska 1 B, Katowice, sala konferencyjna w pawilonie nr 3.

Program:

 1. Prezentacja Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 2. Prezentacja Jurajskiego Klastra Turystyki w Ogrodzieńcu
 3. Prezentacja Jurajskiej Organizacji Turystycznej - Członka Jurajskiego Klastra Turystyki w Ogrodzieńcu
 4. Prezentacja Hotelu Centuria - Członka Jurajskiego Klastra Turystyki w Ogrodzieńcu: „Relaks na fali alfa w Hotelu Centuria”
 5. Prezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 6. Prezentacja Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 7. Prezentacja Węgierskiego Klastra Turisztikai Hotel Klaszter
 8. Prezentacja Słowackiego Klastra Turystycznego ORAVA
 9. Prezentacja Małopolskiego Klastra Turystycznego MKT Beskid
 10. Prezentacja Karpackiego Klastra Turystycznego
 11. Prezentacja Opolskiego Klastra Turystyki EKOLOT „Kraina Miodu i Mleka”
 12. Panel dyskusyjny

Prowadzący: Zbyszek Miska – dziennikarz

--

Forum odbędzie się z inicjatywy Jurajskiego Klastra Turystyki. Projekt pod tytułem „Rozwój Jurajskiego Klastra Turystyki w Ogrodzieńcu” jest nowatorskim w skali regionu przedsięwzięciem mającym na celu doprowadzenie do współpracy lokalnych przedsiębiorstw z skupionych wokół sektora turystycznego oraz wdrożenie innowacyjnych działań marketingowych w zakresie promowania Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W ramach projektu wypracowane zostaną zasady współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu, co zaowocuje budową platformy wiedzy, know-how oraz technologii pomocną w rozwoju turystycznym i gospodarczym regionu.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013