RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej 2014

Gminne Centrum Informacji w Ogrodzieńcu zaprasza uczniów szkół z terenu Gminy Ogrodzieniec do udziału w Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej 2014.

Tematem przewodnim XI edycji będzie 20 lat współpracy polsko-węgierskiej gmin Ogrodzieniec i Bogacs w latach 1994-2014.

Honorowy Patronat:

  • prof. dr hab. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009-2012
  • dr Iván Gyurcsík – Ambasador Węgier w Warszawie
  • Andrzej Gościniak – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Csendesné Farkas Edit – Burmistrz (Polgármester) węgierskiej Gminy Bogács

Tegoroczny konkurs odbędzie się w formie konkurencji drużynowych w dniach: 12 maja br. (gimnazjum) oraz 13 maja br. (szkoły podstawowe).

Turniej organizowany jest już od 10 lat, tj. od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i tym samym tegoroczna edycja wpisuje się w jubileusz, który będziemy świętować w maju br.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013