RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

CINiBA z własnym ex librisem

28 marca br. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej uroczyście ogłosiło wyniki konkursu „Ex libris CINiBA”.

Konkurs został ogłoszony w październiku 2013 r. przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach we współpracy z Instytutem Sztuki w Cieszynie. Wzięli w nim udział studenci Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. W styczniu 2014 r. Jury nominowało 12 prac spośród zgłoszonych 122 ekslibrisów 88 autorów. Na projekty te głosowali również internauci. Autor ekslibrisu cieszącego się największym uznaniem internetowej społeczności otrzymał Nagrodę Publiczności.

Ex libris dla CINiBA zaprojektowała studentka grafiki Aleksandra Bochenek, wykorzystując tradycyjną technikę litografii.

Wystawa prac zgłoszonych na konkurs jest prezentowana w Holu Głównym CINiBA do 30 kwietnia br.

Źródło: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013