RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

W Śląskiem turysta dobrze poinformowany

26 marca br. w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” dla przedstawicieli wszystkich Punktów Informacji Turystycznej i Partnerów uczestniczących we wdrażaniu projektu z całego regionu.

--

Śląski System Informacji Turystycznej (ŚSIT) to modelowe rozwiązanie dotyczące zarządzania, funkcjonowania oraz rozwoju informacji turystycznej w regionie. Na rozwiązaniach opracowanych w ŚSIT wzorowały się województwa: świętokrzyskie, małopolskie, pomorskie, łódzkie, mazowieckie (budując swoje systemy regionalne) oraz Polska Organizacja Turystyczna (budując Polski System Informacji Turystycznej).

Przed realizacją projektu w śląskim funkcjonowały 34 niezależne, niewspółpracujące ze sobą Punkty Informacji Turystycznej (PIT). Brakowało wyposażenia punktów, kompleksowej bazy danych i wspólnego pomysłu na promowanie regionu. Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 udało się wdrożyć kompleksowy system regionalnej informacji turystycznej. Projekt objął 34 istniejące Punkty Informacji Turystycznej oraz 33 Punkty Informacji Turystycznej utworzone w ramach realizacji projektu.

Wszystkie 67 Punktów Informacji Turystycznej zostało wyposażonych w ustandaryzowane meble zgodne z identyfikacją wizualną projektu. Ukazały się wydawnictwa informacyjno-promocyjne (mapy turystyczne, informatory, przewodniki turystyczne) w łącznym nakładzie 890 tysięcy egzemplarzy, które dystrybuowane są we wszystkich PIT. Jednolicie oznakowano również dojście/dojazd do wszystkich 67 Punktów Informacji Turystycznej. W ramach projektu ŚSIT wykonano kompleksowe drogowe oznakowanie turystyczne wskazujące dojazd do niemal 200 atrakcji turystycznych na terenie województwa (łącznie 810 tablic drogowych).

W ramach projektu zainstalowano 101 infokiosków, które służą turystom po godzinach otwarcia PIT lub w miejscach ruchu turystycznego gdzie nie ma punktów informacji.

Do punktów informacji turystycznej trafiły 1043 audioprzewodniki z nagranymi audiowycieczkami będącymi propozycją zwiedzania okolicy oraz okolicznymi trasami turystycznymi (pieszymi, rowerowymi, nordic walking). Nowatorskim podejściem jest poprowadzenie trasy audiowycieczki nie tylko po pojedynej atrakcji turystycznej, ale po większym obszarze, jakim jest np. centrum miasta lub gminy. Przewidziano także audiowycieczki dla dzieci oraz turystów zagranicznych. Wyznaczono ok. 5 tys. km tras turystycznych pieszych i rowerowych w systemie GPS.

W ramach projektu przebudowano portal www.slaskie.travel, w którym znalazła się bogata baza noclegowa i gastronomiczna, opisy i zdjęcia dla 1500 atrakcji turystycznych w 4 wersjach językowych, 250 wirtualnych wycieczek po regionie i obiektach turystycznych, propozycje tras turystycznych i kalendarium wydarzeń. Portal w bardzo atrakcyjny sposób przedstawia potencjał turystyczny regionu, propozycje spędzenia wolnego czasu. Na portalu znajdują się również narzędzia umożliwiające tworzenie indywidualnych tras, wycieczek, które po wydrukowaniu mogą służyć jako osobisty mini-przewodnik.

Ponadto stworzono serwisy tematyczne poświęcone markowym produktom turystycznym, takim jak: Szlak Zabytków Techniki (www.zabytkitechniki.pl), Śląskie Smaki (www.slaskiesmaki.pl), Szlak Orlich Gniazd (www.orlegniazda.pl) oraz serwisy regionalne poświęcone poszczególnym, charakterystycznym obszarom takim jak Beskidy i Śląsk Cieszyński (www.beskidy.slaskie.travel; www.slaskcieszynski.slaskie.travel), Jura Krakowsko-Częstochowska (www.jura.slaskie.travel, Metropolia Silesia (www.metropolia.slaskie.travel), czy Subregion Zachodni Województwa Śląskiego (www.subregionzachodni.slaskie.travel).

Powstała także wersja mobilna portalu oraz wersja portalu dedykowana infokioskom, która w pierwszej kolejności pokazuje turyście najbliższe jego obecnej lokalizacji atrakcje i wydarzenia. Poprzez funkcjonowanie zintegrowanej bazy danych, konkretna informacja zamieszczona przez pracownika danego PIT pojawia się na portalu, w infokioskach oraz na urządzeniach mobilnych.

Turyści potrzebują dostępu do aktualnej i rzetelnej informacji, ułatwiającej podjęcie decyzji i organizację czasu wolnego, co przekłada się bezpośrednio na wzrost ich zadowolenia, długość i powtarzalność przyjazdów turystycznych. Dlatego zintegrowany system informacji turystycznej regionu jest odpowiedzią na ich potrzeby.

Łącznie projekt objął 67 Punków Informacji Turystycznej, 87 Beneficjentów Końcowych i był realizowany przy współudziale 5 Partnerów Subregionalnych. Wypracowanie takiego partnerstwa w zarządzaniu systemem informacji turystycznej w regionie postrzegamy jako główną, niematerialną wartość dodaną projektu.

Partnerami Subregionalnymi projektu byli:

  • Stowarzyszenie „Region Beskidy” z Bielska-Białej
  • Górnośląski Związek Metropolitalny z Katowic
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA z Cieszyna
  • Związek Gmin Jurajskich z Ogrodzieńca
  • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Źródło: Śląska Organizacja Turystyczna


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013