RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Dla każdego coś dobrego

2 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu. W miejscu starego kąpieliska powstał nowoczesny, piękny basen, wyposażony w zjeżdżalnie oraz szereg wodnych atrakcji.

Obok znajdują się korty tenisowe i do gry w squasha oraz plac zabaw. Do budynku przy terenach rekreacyjnych został przeniesiony Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który teraz dysponuje wspaniałym zapleczem w postaci nowoczesnej sali widowiskowej z profesjonalnym udźwiękowieniem i oświetleniem oraz składaną amfiteatralną widownią mieszczącą 180 osób, wygłuszonymi salami prób, ciemnią fotograficzną, salą tańca. Mieści się tu też Izba Regionalna imienia Mariana Wójtowicza z tradycyjnymi sprzętami i wyposażeniem charakterystycznym dla dawnego Strumienia.

Wartość całego projektu stanowiła ponad 10 milionów złotych, z czego 6 266 105,68 zł stanowi dotacja pozyskana w ramach RPO WSL priorytetu VI: Zrównoważony rozwój miast, poddziałania: 2.2: Rewitalizacja - małe miasta.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013