RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Poranek z CINIBA

15 kwietnia br. od godz. 6.00 do 11.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach był realizowany program „Poranek INFO” (emitowany na kanale TVP INFO).

W programie, który poprowadził redaktor Marek Czyż, uczestniczyli gospodarze obiektu, tj. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego ds. organizacji, finansów i rozwoju prof. UE dr hab. Robert Tomanek, dyrektor CINiBA prof. dr hab. Dariusz Pawelec, a także przedstawiciele środowisk akademickich, kultury i artystycznych województwa śląskiego.

W gronie artystów, którzy uświetnili program swoimi krótkimi występami, znaleźli się: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Ireneusz Dudek, Mariusz Goli, Sebastian Riedel i Marcin Wyrostek.

Podczas programu oprócz szerokiej prezentacji projektu dot. powstania CINIBA zaprezentowane zostały w formie felietonów również inne inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich w naszym regionie w okresie 2004-2014.

Audycja została zrealizowana przez Telewizję Polską na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej dotyczącej 10-lecia Polski w Unii Europejskiej.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013