RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nowe turystyczne obiekty w Olsztynie

Miejsce wypoczynku dla turysty przy rezerwacie przyrody Sokole wraz z parkingiem, prawie kilometrowa ścieżka rowerowa przy drodze Olsztyn-Biskupice oraz efektowny park pod zamkiem z rzeźbami Jerzego Kędziory i parkingiem, to nowe obiekty otwarte 19 maja br. w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęła się w miejscu obsługi turysty przy Sokolich Górach.

Gości powitał wójt Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski. Podziękował za współpracę wszystkim zaangażowanym w realizację projektu oraz za udział w wydarzeniu i zaprosił do przecięcia pnia, symbolizującego otwarcie obiektów.

Spod Sokolich Gór uczestnicy eskortowani przez Policję konną, na rowerach, w tramwaju konnym i pieszo, wyruszyli nową ścieżką rowerową do parku, utworzonego pod zamkiem przy zabytkowym Spichlerzu. Tam parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji regionalnych i gminnych, radni, sołtysi, społecznicy, artyści, z wielkim zaangażowaniem posadzili drzewka i rododendrony.

- Działania Gminy Olsztyn są najlepszym przykładem korzyści płynących ze skutecznego aplikowania i racjonalnego wykorzystywania środków zewnętrznych i własnych. Gratuluję wójtowi oraz mieszkańcom inicjatywy i realizacji przedsięwzięć, a turystów zachęcam do odwiedzania, bo Olsztyn to wyjątkowo gościnna gmina. – powiedziała posłanka, Izabela Leszczyna.

Na zakończenie odbył się piknik z pieczeniem kiełbasek, grochówką i bigosem.

--

O projekcie

W 2014 r. roku Gmina Olsztyn sfinalizowała projekt unijny pn. „Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIV w. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn”.

W ramach inwestycji u podnóża zamku od strony zabytkowego, Spichlerza powstał park z alejkami, nad którymi zawieszono cztery efektowne rzeźby balansujące, znanego w świecie artysty, Jerzego Kędziory. Są także cztery polany rekreacyjne oraz ścieżka do zjazdów górskich. Zadbano również o elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, lampy i stanowiska grillowe. Do wszystkich atrakcji prowadzą ścieżki wytyczone od dwunastu wejść.

Wzdłuż drogi powiatowej Olsztyn – Biskupice, od parkingu pod Górą Biakło do rezerwatu przyrody Sokole Góry, powstała prawie kilometrowa, szeroka na dwa metry, asfaltowa ścieżka rowerowa. Przy rezerwacie przyrody Sokole Góry powstał parking oraz miejsca obsługi zmotoryzowanego turysty. Są tam: wiaty, stoły z ławkami, kosze na śmieci, miejsca piknikowe, stojaki na rowery oraz stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i autokarów.

- Te miejsca tak licznie odwiedzane przez turystów od dawna zasługiwały na zagospodarowanie. Zapraszamy do wypoczynku w Olsztynie - mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

Całkowity koszt zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIV w. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn” to 1 623 500 zł. Startując w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2. „Infrastruktura około turystyczna-podmioty publiczne”, Gmina Olsztyn pozyskała 1 379 975 zł.

Źródło: Urząd Gminy Olsztyn


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013