RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Huczne zakończenie Dni Otwartych w Świętochłowicach

W sobotę 10 maja br. w Świętochłowicach odbył się Dzień Otwarty Funduszy Europejskich.

Była to okazja do odwiedzenia placów budowy trzech największych prowadzonych w naszym mieście inwestycji – powstającego muzeum i basenu ekologicznego oraz oczyszczanego stawu Kalina. Z tej okazji skorzystało wielu świętochłowiczan, nie brakowało też gości z miast sąsiednich. Do udziału w Dniu Otwartym zaproszenie przyjęli także wicepremier Elżbieta Bieńkowska, prof. Jerzy Buzek oraz wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach Adam Liwochowski.

‒ Śląsk ma dobre projekty, czego przykładem są Świętochłowice. Realizowane tutaj inwestycje zostały pozytywnie ocenione i znalazły finansowanie - prof. Jerzy Buzek podczas zorganizowanej na „Skałce” konferencji prasowej. Zwracano także uwagę na ich różnorodność i funkcjonalność. ‒ Inwestycje powinny służyć mieszkańcom. Do realizacji marzeń potrzebne są nie tylko finanse, ale i umiejętności oraz ciężka praca, wtedy uzyskuje się efekty jak w Świętochłowicach ‒ mówiła wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Szczególnie ważne są projekty prowadzące do wzrostu zatrudnienia w mieście. I w tym obszarze nasze miasto ma czym się pochwalić. ‒ Pozyskaliśmy prawie 100 milionów złotych na różnego rodzaju zadania. Nie zapomnieliśmy także o terenach inwestycyjnych, które uzbrajamy z myślą o przyszłych inwestorach i nowych miejscach pracy – mówił Dawid Kostempski. Po placach budowy mieszkańców oprowadzali przedstawiciele wykonawców lub urzędnicy. Pomiędzy tymi miejscami kursował bezpłatny autobus.

Inwestycjami udostępnionymi zwiedzającym były:

Basen Skałka – Inwestycja ma zostać ukończona latem 2014 roku. Woda będzie w nim filtrowana przez rośliny, specjalne kruszywa oraz przyjazne dla człowieka bakterie, a sama woda podgrzewana będzie poprzez system kolektorów słonecznych. Obok basenu powstanie budynek wielofunkcyjny, w którym znajdą się boiska do gry w squash, sale do zajęć fitness, a także kawiarnia. Wartość inwestycji to blisko 15,4 miliona złotych, a czego 10,8 mln zł pokrytych zostanie z Funduszy Europejskich w ramach instrumentu finansowego Jessica. Mieszkańcy i zaproszeni goście mieli również możliwość zobaczenia nowoczesnej przystani kajakowej która również powstaje na świętochłowickiej Skałce. Zostanie ona oddana do użytku pod koniec sierpnia 2014 r. ; gruntowny remont obejmuje pomosty na stawie, zastąpienie stalowej pergoli elastyczną drewnianą. Dodatkowo zostanie zagospodarowany teren wokół przystani : wymieniona zostanie nawierzchnia chodników i placów, a dodatkowo pojawią się stojaki na rowery oraz plenerowa siłownia. Całkowity koszt inwestycji to 1,2 mln złotych, z czego 85% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.

Staw Kalina, inwestycja ma zostać zrealizowana do lipca 2015 r. Przy jego rewitalizacji ma zostać zastosowana bezpieczna i ekologiczna technologia. Wokół stawu nasadzonych będzie blisko 300 drzew i prawie 1500 krzewów. Powstaną również ścieżki do spacerów, które będą oświetlane przez 44 latarnie. Rewitalizacja Kaliny jest dofinansowana aż w 85%. Jej całkowity koszt to prawie 30 milionów złotych. Miasto dokłada do projektu tylko niewielka część tej kwoty, bo 4,5 miliona złotych, które pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Kolejną atrakcją udostępnioną mieszkańcom, było Muzeum Powstań Śląskich, które zostanie oddane do użytku jesienią 2014 roku, będzie ono mieszanką tradycji z nowoczesnością. Oprócz eksponatów z czasów Powstań Śląskich, nie zabraknie też interaktywnych ekspozycji, które będą prowadziły zwiedzających przez zawiłości historii, elementy ekspozycji znajdujące się w muzeum można będzie nie tylko oglądać ale i dotykać. Koszt rewitalizacji budynku to prawie 9,5 miliona złotych, z czego blisko 8 mln to dofinansowanie ze środków europejskich, dodatkowo Świętochłowice otrzymały kilkaset tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utworzenie ekspozycji.

Dniu Otwartemu Funduszy Europejskich w Świętochłowicach towarzyszyły liczne atrakcje, a wśród nich pokazy jazdy na wakeboardzie oraz przejażdżki motorówką. Ponadto odbyły się turniej piłki nożnej „Rodzice dzieciom, dzieci rodzicom” i zawody BMXC. Było też wiele konkursów i zabaw o tematyce europejskiej. Na scenie wystąpiły zespoły młodzieżowe z CKŚ, a przy estradzie podziwiać można było dzieła artystów nieprofesjonalnych, którzy zorganizowali plener malarski.

Źródło: Urząd Miasta Świętochłowice


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013