RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ważne otwarcie w Pszczynie

27 czerwca o godz. 12.00 będzie miał miejsce odbiór inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931”.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Jest to największa w historii powiatu inwestycja dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu kompleksowo przebudowano 3,2 km drogi wykonując między innymi:

  • poszerzenie drogi do 5,5 m na całej długości,
  • przebudowę 16 skrzyżowań z innymi drogami,
  • budowę i przebudowę chodników o długości ok. ponad 1,95 km,
  • budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ponad 1,75 km wraz z przebudową całego odwodnienia drogi.

Wartość zadania wynosi 8 330 695,65 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 6 859 974,56 zł. Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013