RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Centrum Scenografii Polskiej już w nowej siedzibie

Z początkiem maja br. zakończyła się przeprowadzka Centrum Scenografii Polskiej do pomieszczeń znajdujących na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

Trwający od połowy marca proces rozpoczął się inwentaryzacją zgromadzonych od 1986 roku ponad 12 000 autorskich projektów scenograficznych, rysunków, lalek, makiet, kostiumów, obrazów oraz prac przekazanych przez 121 artystów. Poza dziełami wybitnych polskich scenografów do magazynów w budynku głównym pod nadzorem konserwatorskim została przeniesiona dokumentacja teatralna w postaci programów, plakatów, afiszy, korespondencji, rękopisów i innych pamiątek, związanych z powstawaniem i realizacją spektakli.

Obecnie, tj. od 14 czerwca do 10 września, można oglądać wystawę „Formy” Bohdana Cieślaka. Wystawa jest prezentowana w Centrum Scenografii Polskiej, ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. Bilet wstępu: 1 zł.

Równolegle z procesem przeprowadzki rozpoczęła się procedura wyłonienia wykonawcy wystawy stałej prezentującej kolekcję Centrum Scenografii Polskiej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem ekspozycja mieszcząca się na najniższej kondygnacji nowego budynku Muzeum Śląskiego zostanie udostępniona z końcem br.

Źródło: Muzeum Ślaskie


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013