RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

RPO WSL w biuletynowym skrócie

Polecamy Państwa uwadze pierwszy w tym roku numer biuletynu „Silesia Region”.

To doskonałe źródło wiedzy na temat prac prowadzących do przyjęcia RPO WSL 2014-2020. Znajdą tu bowiem Państwo najbardziej aktualne, rzetelne i przystępnie podane informacje.

Duża część numeru poświęcona jest tematyce rewitalizacji. Publikacje zaproszonych ekspertów pomogą Państwu zgłębić kwestię nowego podejścia do projektów z obszaru rewitalizacji w programie regionalnym. To również dobra okazja do przypomnienia sobie wyjątkowych, bo jubileuszowych wydarzeń, które absorbowały nas w minionym półroczu. zwłaszcza naszych regionalnych obchodów 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej.

Ten okrągły jubileusz patronuje też nowemu działowi, który znajdą Państwo we wszystkich tegorocznych wydaniach, tj. „Śląskie w Unii – strzał w dziesiątkę”. Przybliżamy w nim najciekawsze inwestycje unijne minionego dziesięciolecia, które zostały wsparte ze środków dostępnych w ramach ZPORR i RPO WSL 2007-2013. W tym numerze – zgodnie z tematem przewodnim – pokazujemy różne oblicza rewitalizacji.

Inna nowa stała rubryka to „Kwestionariusz beneficjenta”. W ten sposób chcemy podkreślić, jak ważną rolę odgrywają osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację inwestycji unijnych. Mimo że rozmowy prowadzone są w dość swobodnej konwencji ankiety/kwestionariusza, to wyłaniają się z nich ciekawe refleksje na temat programu, projektów i samego regionu.

Zapraszamy do lektury!


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013