RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Największa inwestycja unijna powiatu pszczyńskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Powiat Pszczyński zakończył największą w historii powiatu inwestycję dofinansowywaną ze środków Unii Europejskiej.

Konsorcjum firm DROGRÓD Szymon Tetla oraz Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne ROL-BUDSp. j. Pastor Kazimierz zakończyło przebudowę dróg powiatowych – ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie Jankowicach, stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931. W ramach inwestycji kompleksowo przebudowano 3,2 km drogi, wykonując między innymi:

  • poszerzenie drogi do 5,5 m na całej długości,
  • przebudowę 16 skrzyżowań z innymi drogami,
  • budowę i przebudowę chodników o długości ok. ponad 1,95 km,
  • budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ponad 1,75 km wraz z przebudową całego odwodnienia drogi.

Wartość zadania wynosi 8 330 695,65 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 6 859 974,56 zł.

- Cieszę się, że największą inwestycję powiatu z powodzeniem doprowadziliśmy do końca. Mimo wielu trudności przy przebudowie drogi, prace zostały zakończone w terminie. Dziękuję mieszkańcom ulic Hallera i Złote Łany za wyrozumiałość i liczne uwagi, które staraliśmy się wykorzystać. W ostatnim czasie, to jedno z 80 zadań realizowanych przez nas, a łączna kwota, którą pozyskaliśmy z zewnątrz to prawie 60 mln złotych. Niech wyremontowana droga jak najlepiej służy jej użytkownikom i przyczyni się do poprawy systemu komunikacyjnego w powiecie. - powiedział starosta pszczyński Paweł Sadza.

Odbiór ww. inwestycji miał miejsce 27 czerwca br.

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013