RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Czernichów stawia na aktywność

Mieszkańcy Gminy Czernichów i turyści mogą już aktywnie spędzać czas na nowym boisku sportowym w Międzybrodziu Bielskim.

Dzięki inwestycjom w rozwój bazy rekreacyjno-sportowej w Gminie Czernichów przybyło wiele atrakcyjnych miejsc, gdzie można aktywnie i z pożytkiem dla zdrowia spędzać czas wolny.

Z pewnością doskonale do tego celu nadaje się wyremontowane boisko sportowe w Międzybrodziu Bialskim, które uroczyście zostało otwarte w niedzielę, 6 lipca br. Ten piękny obiekt sportowy posiada profesjonalnie przygotowane boisko do piłki nożnej oraz bieżnię lekkoatletyczną.

Wybudowanie nowoczesnego kompleksu sportowego w Międzybrodziu Bialskim wymagało olbrzymich środków finansowych, których Gmina Czernichów nie była w stanie samodzielnie zapewnić. Przez wiele lat pomysł przebudowy boiska był przesuwany w czasie z uwagi na brak funduszy. Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa bez intensywnych starań władz Gminy Czernichów, które zabiegały o możliwość remontu boiska z wykorzystaniem środków unijnych. Kiedy pojawiła się szansa na skorzystanie z funduszy europejskich, powstał projekt pod nazwą: „Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszty inwestycji wyniosły 1 471 586,45 zł, a 85% wartości tej inwestycji pokryte zostało ze środków Unii Europejskiej.

W efekcie powstał nowoczesny obiekt, dzięki któremu poprawią się warunki do uprawiania sportu w całej Gminie Czernichów. Wśród jego użytkowników dominować będą zapewne mieszkańcy organizujący sobie aktywność ruchową indywidualnie oraz uczestniczący w zajęciach proponowanych przez administratora obiektu – Urząd Gminy Czernichów. Z pewnością gmina zadba o to, aby miejsce to było również wykorzystywane na potrzeby organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, propagujących zdrowy styl życia. Na zasadzie udziału niedominującego obiekt będzie również użyczany klubom i sekcjom sportowym, na cele statutowe związane z treningami i działalnością sportowo-rekreacyjną. Z pewnością z takiej możliwości skorzysta Ludowy Klub Sportowy Międzybrodzie Bialskie.

Źródło: Urząd Gminy Czernichów


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013