RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Z kamieniołomu geopark

29 czerwca br. miało miejsce wielkie otwarcie Geoparku Glinka w gminie Ujsoły. Jest to jedna z największych inwestycji turystycznych na Żywiecczyźnie, o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

Dzieje kamieniołomu Glinka w Ujsołach sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat różne były jego losy, zmieniali się właściciele oraz zarządzający. Ostatecznie w roku 1993 kamieniołom stał się własnością Gminy Ujsoły, która rozpoczęła stopniową rekultywację terenu, jednocześnie poszukując pomysłu i środków na zagospodarowanie tego terenu i wykorzystanie go do celów publicznych.

Możliwości takie stworzył Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach którego Gmina Ujsoły pozyskała środki na rewitalizację kamieniołomu, które pozwoliły w pierwszym etapie zakończonym w roku 2011 na wykonanie m.in. liny zjazdowej typu tyrolka o długości 220 metrów przebiegającej ok. 30 metrów nad dnem wyrobiska.

W roku 2012 w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap 2” rozpoczęto już prace mające na celu kompleksowe zagospodarowanie terenu kamieniołomu, celem którego było wykorzystanie go w pełni do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Dziś efekty tych prac widać gołym okiem. Bo dziś ten stary nieczynny kamieniołom przeszedł radykalną metamorfozę i z czarnej, pełnej rozlicznych problemów dziury w ziemi przemienił się w rzadkiej urody Geopark Glinka. Jego znakiem firmowym jest wyjątkowa oryginalność umiejętnie wkomponowana w naturalny, surowy krajobraz starego kamieniołomu.

Tu na powierzchni ponad 4 ha każdy z nas, i ten mały i ten duży, znajdzie, co tylko dusza zapragnie. Bo są tu przecież atrakcje nie lada:

 • lina zjazdowa tyrolka o długości 220 m rozpięta pomiędzy jednym a drugim końcem kamieniołomu,
 • ścianki wspinaczkowe o wysokości 12 m i 17 m z 12 możliwymi trasami,
 • park linowy dla dorosłych,
 • park linowy dla dzieci,
 • plac zabaw dla dzieci,
 • kąpielisko dla dorosłych o wymiarach 110m x 35m oraz brodzik dla dzieci o wymiarach 30m x 10m,
 • ścieżki zdrowia,
 • trasy biegowe biegnące również po koronie kamieniołomu urozmaicone urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych,
 • boiska do gry w boule,
 • wiaty grillowe,
 • budynek z zewnętrznym tarasem oraz z salą konferencyjną i kominkową.

Źródło: Urząd Gminy Ujsoły


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013