RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nowe oblicze infrastruktury drogowej

Dnia 26 czerwca 2014 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A., który działa jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie śląskim, podpisano osiemnastą umowę o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA. Beneficjentem umowy jest Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.

W wyniku realizacji projektu „Zmiana zagospodarowania terenu w rejonie ulic Okrzei, Kościuszki i Bończyka w Tarnowskich Górach” MTBS zmodernizuje infrastrukturę drogową (ciągi pieszojezdne, chodniki, miejsca postojowe dla samochodów), częściowo zostanie przebudowana zieleń oraz wykonana zostanie mała architektura (ławki) oraz elementy rekreacyjne (piaskownica, stoły szachowe).

--

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Zmiana zagospodarowania terenu w rejonie ulic Okrzei, Kościuszki i Bończyka w Tarnowskich Górach”

Beneficjent: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Przedmiot: Zmiana infrastruktury drogowej (ciągi pieszo- jezdne, chodniki, 72 miejsca postojowe dla samochodów), częściowa przebudowa zieleni oraz wykonanie małej architektury(ławki) i elementów rekreacyjnych (piaskownica, stoły szachowe)

Wartość projektu: 647 400 zł

Pożyczka JESSICA: 485 550 zł

Data podpisania umowy: 26 czerwca 2014 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2014 r.

Data spłaty pożyczki: 25 czerwca 2029 r.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013