RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Częstochowa aktywnie sięga po mechanizm JESSICA

Dnia 30 czerwca 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. działając jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie śląskim podpisał dwie umowy o pożyczkę z samorządem gminy Częstochowa w ramach Inicjatywy JESSICA.

Przedmiotem pierwszego projektu jest przebudowa i remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i bieżnią w kompleksie budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie nowoczesna infrastruktura sportowa, która będzie służyła zarówno uczniom szkoły, jak również mieszkańcom Częstochowy w formie wynajmu oraz poprzez darmowe udostępnianie hali sportowej osobom nie posiadającym wystarczających środków finansowych. Samorząd Częstochowy będzie wykorzystywał zrewitalizowane obiekty przy współorganizacji Biegu Częstochowskiego, organizacji Częstochowskiego Festiwalu Modelarskiego, organizacji rozgrywek dla mieszkańców miasta tj. turnieju piłki nożnej, tenisa stołowego oraz ziemnego, a także przy organizacji Ligi Szkolnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Częstochowy.

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Przebudowa Hali Sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie”

Przedmiot: Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie

Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa

Wartość projektu: 3 522 668,40 zł

Pożyczka JESSICA: 2 642 001,30 zł

Data podpisania umowy: 30 czerwca 2014 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2015 r.

Data spłaty pożyczki: 31 marca 2029 r.

 

W ramach drugiego projektu samorząd miasta Częstochowy wybuduje halę gimnastyczną przy Zespole Szkół im. dr Biegańskiego w Częstochowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz przeszklonym łącznikiem pomiędzy projektowanym zespołem sportowym a istniejącą szkołą. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu uczniów i mieszkańców miasta do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Nowo wybudowany obiekt będzie można również wynająć w godzinach popołudniowych, ale będzie także udostępniany bezpłatnie dwa razy w tygodniu przez dwie godziny dla lokalnej społeczności. Władze Częstochowy planują w nowej hali organizować rozgrywki sportowe dla uczniów uczęszczających do szkoły oraz młodzieży spoza szkoły w zakresie siatkówki i koszykówki, dwa turnieje w roku halowej piłki nożnej dla młodzieży mieszkającej w Częstochowie oraz raz w tygodniu bezpłatne zajęcia jogi. Nowo powstały obiekt będzie również miejscem organizowania imprez okolicznościowych dla lokalnej społeczności np.: Dzień Sportu czy Tydzień Samorządu.

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Budowa Sali Gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75”

Przedmiot: Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75

Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa

Wartość projektu: 4 447 749,00 zł

Pożyczka JESSICA: 3 335 811,75 zł

Data podpisania umowy: 30 czerwca 2014 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2015 r.

Data spłaty pożyczki: 31 marca 2029 r.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013