RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Targowisko w nowej odsłonie

Dnia 30 czerwca 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., który pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie śląskim podpisał dwudziestą drugą umowę o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA. Beneficjentem umowy jest Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja starego i zdegradowanego obszaru w centrum Zabrza, polegająca na kompleksowej przebudowie istniejącego targowiska miejskiego. Celem projektu jest eliminacja starej zdekapitalizowanej infrastruktury oraz budowa na jej miejscu nowoczesnego obiektu spełniającego standardy współczesnego i nowoczesnego targowiska. W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony ład przestrzeni miejskiej poprzez budowę dróg dojazdowych i pożarowych oraz ciągów pieszych, a także zagospodarowanie terenu wokół targu poprzez budowę parkingu. Podniesiona zostanie jakość świadczonych usług poprzez organizację działalności usługowej w nowoczesnych punktach sprzedaży, na terenie targowiska powstaną również toalety. Projekt zakłada również powstanie strefy aktywności gospodarczej, w wyniku której rozpocznie działalność nowoczesne centrum drobnego handlu i usług wraz z małą strefą aktywności gospodarczej, gdzie trzy punkty handlowe zostaną zarezerwowane dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Św. Andrzeja Boboli w Zabrzu”

Przedmiot: Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Św. Andrzeja Boboli w Zabrzu

Beneficjent: Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Wartość projektu: 9 582 829,14 zł

Pożyczka JESSICA: 5 490 918,00 zł

Pożyczka uzupełniająca BOŚ: 2 300 000,00 zł

Data podpisania umowy: 30 czerwca 2014 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 września 2015 r.

Data spłaty pożyczki: 30 września 2028 r.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013