RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Sosnowiecki szpital się rewitalizuje

Dnia 30 czerwca 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. który pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie śląskim podpisał dwudziestą trzecią umowę o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA. Beneficjentem umowy jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Projekt zakłada wykorzystanie części powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w celu modernizacji recepcji dla poprawy jakości obsługi pacjentów, stworzenie przedszkola dla 60 dzieci wraz ze żłobkiem dla 20 dzieci, który będzie dostępny dla personelu szpitala oraz mieszkańców miasta. Poprawiona zostanie również estetyka terenu wokół szpitala poprzez powstanie siłowni zewnętrznej, obejmującej 12 różnych przyrządów do ćwiczeń, dostępnej dla pacjentów szpitala oraz mieszkańców Sosnowca, a także budowę całodobowego parkingu, który zagwarantuje 1100 miejsc parkingowych.

 

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Rewitalizacja infrastruktury (segmenty C, D, E, F) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Wartość projektu: 11 809 167,07 zł

Pożyczka JESSICA: 7 403 583,14 zł

Data podpisania umowy: 30 czerwca 2014 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2015 r.

Data spłaty pożyczki: 30 września 2020 r.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013