RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Dzięki JESSICA popływasz na Skałce

W piątek 1 sierpnia miało miejsce urocyzste otwarcie kąpieliska „Skałka” w Świętochłowicach. Jest to pierwszy w Polsce ekologiczny basen miejski.

Został wykonany w technologii „stawu naturalnego”. Składa się z dwóch zbiorników eksploatowanych niezależnie jeden od drugiego. Pierwszy zbiornik: basen rekreacyjno-sportowy, w którym oprócz 4 torów do pływania (dł. 50 m; gł. 2,05 m) znajduje się strefa dla niepływających (gł. 1 m). Drugi zbiornik to system filtracyjny w formie stawu z częścią hydrobotaniczną z podwodną roślinnością oraz część z zatopionym kruszywem z roślinnością. Jest to pierwszy tego typu basen miejski w Polsce. Dodatkową atrakcją jest zjeżdżalnia wodna, której start znajduje się na wysokości 6.12 m ponad lustrem wody w basenie.

Inwestycja została wsparta pożyczką z Inicjatywy JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:

Tytuł projektu: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR >>Skałka<< w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3 w formie >>zaprojektuj i wybuduj<<"

Przedmiot: rewitalizacja polegająca na kompleksowej przebudowie nieużytkowanego i zdegradowanego kąpieliska OSiR „Skałka” poprzez nadanie nowej funkcji społeczno-edukacyjnej i rekreacyjno-turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu

Beneficjent: Miasto Świętochłowice

Wartość projektu: 15 206 753,25 zł

Pożyczka JESSICA: 10 800 00,00 zł

Data podpisania umowy: 17 stycznia 2013 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2014 r.

Data obowiązywania umowy: 31 grudnia 2027 r.

Data spłaty pożyczki: 31 grudnia 2027 r.

 

Szczegółowe informacje, w tym cennik, znajdą Państwo na stronie internetowej kąpieliska:


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013