RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

JESSICA w oku miasta

Zapraszamy do obejrzenia programu TV "W oku miasta" poświęconego Inicjatywie JESSICA w województwie śląskim.

W blisko 8-minutowej audycji przedstawiono zasady działania Mechanizmu i jego dotychczasowe efekty, tzn. ukończone inwestycje. Oprócz tego w programie znalazło się miejsce na wywiady z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie środkami Inicjatywy oraz jej wdrażanie, dotychczasowych beneficjentów, a także ekspertów z dziedziny rewitalizacji.

Program został zrealizowany przez TVS na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ze środków RPO WSL 2007-2013.

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013