RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Myszków atrakcyjny dla inwestorów

Pod koniec sierpnia br. Powiat Myszkowski zakończył jedną z najważniejszych i najbardziej spektakularnych inwestycji w swej historii, która w nowym świetle stawia atrakcyjność powiatu ze względu na możliwości inwestycyjne.

Tzw. pola będuskie w Myszkowie, do tej pory niezagospodarowane, zostały poddane gruntowny zmianom. Od dziś są to bardzo interesujące tereny dla inwestorów, tworzące spójną strefę aktywności gospodarczej.

Kompleksowe przygotowanie tak wielkiego terenu dla działalności gospodarczej wymagało wielu lat pracy, ale zakończyło się olbrzymim sukcesem. Projekt „Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego” miał na celu kompleksowe przygotowanie całego obszaru dla działań z zakresu usług oraz działalności produkcyjno-usługowej. Całość była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Dzięki tej inwestycji na polach będuskich powstanie szereg zakładów i przedsiębiorstw, w których mieszkańcy Powiatu Myszkowskiego będą mogli znaleźć pracę. Działalność produkcyjna, tak ważna w niedawnej historii miasta, znów stanie się czynnikiem przyciągającym okoliczną ludność, a sieć dobrych usług poprawi jakość życia.

Obszar inwestycji jest bardzo dobrze położony z uwagi na udogodnienia komunikacyjne. Dla inwestora rozpatrującego lokalizację przyszłej inwestycji dobra sieć dróg, umożliwiająca mu łatwy i bezpieczny dojazd, jest czynnikiem o ogromnej wadze. Pod tym względem „pola będuskie” prezentują się niezwykle atrakcyjnie. Leżą na obrzeżach miasta, gwarantując komfortową komunikację z pobliską międzynarodową trasą E 75, a także krajową DK 78 łączącą województwo świętokrzyskie z województwem śląskim i dolnośląskim. W niedalekiej przyszłości właśnie tędy przebiegać będzie obwodnica Myszkowa. 30 km od terenów inwestycyjnych zlokalizowane jest międzynarodowe lotnisko w Pyrzowicach. Ponadto, przez Powiat Myszkowski biegnie ważna linia kolejowa.

Tereny inwestycyjne obejmują obszar położony w obrębie dzielnicy Mijaczów i Pustkowia Mijaczowskiego, zamkniętego ul. Jesionowa, ul. Pułaskiego, terenami przy Urzędzie Skarbowym, rowem melioracyjnym, terenami ogródków działkowych i terenem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.

Zrewitalizowane tereny od tej pory są przygotowane do dużych inwestycji. Obszar jest rozległy i zachęcający pod wieloma względami. Uzbrojenie obejmuje wszelkie niezbędne media.

W ramach projektu wykonano:

  • drogi wewnętrzne wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem do nieutwardzonych rowów przydrożnych oraz zieleni w pasach rozgraniczających – długość dróg - 2123 m;
  • długość chodników - 1320,50 m
  • droga dojazdowa – 503 m
  • sieć wodociągowa – 2252 m
  • kanalizacja sanitarna – 2273 m
  • oświetlenia dróg wraz z zasilaniem elektrycznym – 2344 m linii zasilającej i 47 słupów oświetleniowych

Inwestycja zapewni funkcjonowanie terenów przemysłowych i usługowych poprzez zapewnienie dojazdu oraz infrastrukturę techniczną-uzbrojenia terenu. Szerokość drogi została dobrana do wymagań ruchu kołowego ciężkiego z uwzględnieniem pojazdów typu „TIR”.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Myszkowie


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013