RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ważne otwarcie w gminie Chybie

24 sierpnia br. podczas corocznego Transgranicznego Jarmarku Ekologicznego realizowanego w celu promocji ochrony środowiska odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybia – etap I”.

Uroczystość uświetnił występ zespołu B.A.R. - Eugeniusza Loski, znanego ze śląskiej listy przebojów. Zaprezentowali się również wychowankowie domu kultury z Chybia. Jak co roku można było zakosztować lokalnych specjałów kulinarnych.

Wśród uczestników Jarmarku dystrybuowane były kalendarze, foldery i inne gadżety promujące projekt „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybia – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Obecnie zakończone zadanie stanowi drugą część realizowanego od 2010 roku projektu. W ramach tego zadania zrealizowano kanalizację sanitarną i wybudowano oczyszczalnię ścieków. Wartość całej inwestycji wyniosła prawie 30,5 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w formie dotacji wyniosło 14,9 mln zł.

Środki własne zostały uzupełnione preferencyjnymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 7,9 mln zł.

Źródło: Urząd Gminy Chybie


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013