RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Tu nauka sama wchodzi do głowy

Gmina Wyry w sierpniu 2014 r. zakończyła realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina”.

Projekt zakładał realizację dwóch zadań:

  • Zadanie 1 – przebudowa Zespołu Szkół
  • Zadanie 2 – budowa Przedszkola

Zadanie 1 obejmowało przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Zespołu Szkół w Wyrach wraz z dostosowaniem go do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz dostępności osób niepełnosprawnych. Zakres prac był bardzo duży. Rozpoczęto je od remontu dachu w 2007 r. Kolejne etapy (rozpoczęte w 2009 r.) to: wymiana przyłączy, odwodnienia, kanalizacji, wyburzenie parterowego ze szkoły do sali gimnastycznej i w tym miejscu powstał dwupiętrowy łącznik. W sali gimnastycznej wymieniono wszystko łącznie z dachem i podłogą. To samo miało miejsce w kuchni i jej zapleczu, które zostało zmodernizowane i wyposażone w nowy, w pełni funkcjonalny sprzęt gastronomiczny. Przebudowane zostały również kotłownia i część administracyjno-biurowa. Wszystkie korytarze, sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia zostały wyremontowane i pomalowane. Położono nowe wykładziny podłogowe, wymieniono wszystkie instalacje, a na klatkach schodowych wprowadzono system oddymiania oraz dodatkowe wyjścia ewakuacyjne. W Zespole Szkół powstały 4 dodatkowe sale lekcyjne, nowoczesna biblioteka, nowe sanitariaty, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dla których zamontowano również windę i platformę. Uroczyste otwarcie przebudowanej szkoły miało miejsce 31 sierpnia 2011 r.

Zadanie 2 polegało na budowie nowego 5-oddziałowego przedszkola wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, przebudową drogi dojazdowej oraz pełnym wyposażeniem obiektu. Budynek wykonany zostanie jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, funkcjonalnie związany z budynkiem Zespołu Szkół, w którym przygotowywane są posiłki dla wychowanków przedszkola. Przedszkole zostało w pełni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada m.in. dogodne podjazdy (pochylnia przy wejściu głównym) oraz windę osobową spełniającą wymagania ergonomii osoby poruszającej się na wózku. Obiekt Przedszkola dysponuje 5 przestronnymi salami do prowadzenia zajęć, a każda z nich posiada indywidualny dostęp do pomieszczenia sanitarnego (łazienka i WC) i magazynowego (na leżaki, zabawki). Wykonane zostało zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. budowę placu zabaw, i przebudowę drogi dojazdowej dla poprawy warunków dojazdu do placówki. Budynek został również wyposażony w sprzęt, urządzenia i meble niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Uroczyste otwarcie nowego Przedszkola nastąpiło 26 sierpnia 2014 r.

Źródło: Urząd Gminy Wyry


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013