RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zapraszamy dziennikarzy, blogerów, vlogerów, freelancerów

Okazja do lepszego poznania powstałych inwestycji unijnych

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu we współpracy z Województwem Śląskim zaprasza dziennikarzy, bloggerów, vloggerów, freelancerów i przedstawicieli innych środowisk dziennikarskich do udziału w seminarium objazdowym, podczas którego będzie okazja do zapoznania się z projektami zrealizowanymi na terenie województwa śląskiego przy współudziale środków Unii Europejskiej.

Seminarium jest zaplanowane w dniach 12-13 listopada br. Koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz przejazdami pokrywa Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Organizator zapewnia również zwrot kosztów dojazdu do Katowic oraz powrotu. Dla osób spoza Katowic przewidziana jest również możliwość dodatkowego noclegu z 11 na 12 listopada. Liczba miejsc jest ograniczona.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, które należy nadsyłać do 6 listopada br. na adresy mailowe: Agnieszka.Detko@ec.europa.eu oraz do wiadomości Rafał.Szyndlauer@ec.europa.eu.

Informacja telefoniczna: Agnieszka Detko, nr kom. 504 269 002


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013