RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

RPO WSL łączy miasta aglomeracji

5 listopada 2014 r. uroczyście oddano do użytku kolejny odcinek Drogowej Trasy Średnicowej, która stanowi jedną z najważniejszych obok autostrady A4, inwestycji drogowych na Śląsku. W sumie łączy sześć miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice.

Zakończona została realizacja jednej z kluczowych inwestycji dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W sierpniu 2014 roku oddane zostały do użytku odcinki Z3 i Z4, które swój początek mają przy granicy Zabrza i Gliwic. Odcinek G1, który właśnie został oddany do użytku, łączy trasę z gliwicką ul. Kujawską, a na nim znajduje się węzeł drogowy łączący z autostradą A1.

Rok wcześniej samorządy Województwa Śląskiego i Gliwic uzgodniły z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przeniesienie finansowania budowy odcinka G2 do Krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Odcinek G2 został ukończony i oddany do użytku 20 marca 2016 roku.Liczy 5,6 km długości i prowadzi od ul. Kujawskiej, przez centrum miasta Gliwice, gdzie powstał m.in. 500-metrowy tunel, do węzła drogi krajowej nr 88 z ul. Portową. Za realizację inwestycji odpowiadało zarówno Miasto Gliwice jak i Województwo Śląskie. Poza środkami unijnymi, realizacja odcinka G2 została sfinansowana z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, budżetu państwa oraz budżetów samorządów.

Koszt inwestycji związanej z kontynuacją budowy odcinka DTŚ, która w całości została już zrealizowana w ramach RPO WSL 2007-2013 to kwota 561,53 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania środkami unijnymi wyniosła 183,71 mln zł.

Dodajmy, że łącznie w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 na modernizację i budowę sieci drogowych w regionie przeznaczono 1,6 mld zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które wsparły ponad 200 inwestycji.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013